https://www.geniatech.eu/fr/faq/software-manual-for-eyetv-3/ Software Manual for EyeTV-3